Kersttijd

Gelegen  in een groene oase, bieden we ruimte aan ongeveer 200 leerlingen.

Als katholieke basisschool kiezen we voor een duidelijke missie.

Zo staan we open voor een brede school gedachte,
waarbij we  u en de omgeving uitnodigen om met ons mee in de boot te stappen,
om samen een pedagogische visie te bewerkstelligen vanuit de volgende gedachte :

 

Laat kinderen kind zijn.
Geef ze ruimte
om zichzelf te zijn.
om zichzelf en hun omgeving te ontdekken.
Reik ze een hand waar nodig,
en rol hun een bal tegemoet, die ze zelf zullen grijpen.
Als we het kind in het kind zullen zien,
en er samen mee leven
dan zullen wij dat kind begrijpen,
en kan de wereld verder rijpen.


School maken is vertrekken met het kind.
Zijn ontwikkeling, zijn gave, zijn temperament.
Door kleinschaligheid willen we tegemoet komen aan de ruimte die een kind nodig heeft.
Fysieke ruimte, maar ook geestelijke ruimte.
Ruimte om te lopen, dansen en springen.
Ruimte om zich te uiten tegenover medeleerlingen en volwassenen.

Onze school wil een brede school zijn
en hecht  dan ook veel belang aan participatie en betrokkenheid
van ouders en andere betrokkenen bij het schoolgebeuren.
Alleen op deze wijze kunnen we optimaal bijdragen
aan het volledige opvoedingsgebeuren van onze kinderen.