snc00982

Kleuterschool

!

Onze kleuterschool zocht nieuwe uitgangspunten om actuele situaties te hanteren. In het Amerikaans High/Scope project vonden we een aantal actieve elementen die ons aanspreken.  We willen onszelf de nodige ruimte geven om in de toekomst pedagogische visies bij te sturen die tegemoet komen aan de noden van dat moment.

Filosofie

De High/Scope aanpak berust op de fundamentele vooropstelling dat kinderen actieve leerders zijn. Dat ze het best leren door het oefenen van hun eigen interesses, terwijl ze actief ondersteund en uitgedaagd worden door volwassenen en dit in kleine interactieve activiteiten.

Kinderen helpen is hun  helpen om zichzelf te helpen. Je leert  niet als je iets uit handen genomen wordt. (Luc Stevens,2004)

Reeds van in de eerste kleuterklas zorgt deze interactieve aanpak ervoor dat er aandacht is voor:

  • taal en geletterdheid bij de kinderen.
  • rekenvoorwaarden en wetenschap
  • sociale vaardigheden
  • artistieke vaardigheden
  • klasdoorbrekende activiteiten


Er wordt gewerkt met kleine ontwikkelingsgroepen van max. 21 kleuters.  Deze worden evenredig samengesteld met 3, 4 en 5 jarigen waardoor er binnen de klas nieuw interactieve mogelijkheden ontstaan.  Hierdoor kan er gefocust worden op individuele behoeften waarbij de volwassene dichter bij het kind staat voor eventuele interventies. Onze kleuters worden hier reeds gestimuleerd om probleemoplossend te denken. Anderzijds geeft het kinderen de gelegenheid hun kennis op een andere wijze over te brengen aan andere kinderen, wat er voor zorgt dat ze hun kennis dieper kunnen verankeren.

Soms werken we in grote groep en/of klasdoorbrekend, waardoor de kinderen enerzijds een verruiming van het aanbod krijgen en ze zich op die manier kunnen richten naar hun reeële ontwikkelingsbehoeften. De grote groep biedt extra mogelijkheden tot samen zingen, verhalen vertellen, waardoor de sociale integratie tussen alle kinderen vlotter verloopt. Oudere kinderen krijgen hierdoor de kans om hun kennis over te brengen aan jongere kinderen.

Ook ouderparticipatie is een belangrijk item en willen we zo ruim mogelijk toepassen. Op geregelde tijdstippen kunnen ouders aan activiteiten deelnemen.