Onze Missie

De Bladwijzer wil een gemengde buurtschool zijn die in de eerste plaats kwaliteitsvol onderwijs wil aanbieden voor leerlingen tussen 2,5 en 12 uit de onmiddellijke omgeving.

In Waterschei waar de verscheidenheid steeds groter wordt. Allochtoon en autochtoon, laag en hoogopgeleiden vanuit diverse culturen en levensbeschouwingen, moeten zich thuis kunnen voelen op onze school.

Vanuit een christelijke waarde willen we onze leerlingen en ouders respect laten opbrengen voor de diversiteit die in onze wijk en op onze school aanwezig is.

Als school hebben we een taak binnen deze brede leer- en leefomgeving om door als participant van de omgeving samen met partners in de buurt mee te denken over de positieve ontwikkeling van de wijk. 

Het is voor de school een uitdaging om een onderwijsversterkend aanbod te creëren via partners zodat we optimale kansen creëren voor onze leerlingen in hun verdere loopbaan.