Onze Visie

ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS

Methodegericht onderwijs is ontstaan als antwoord op maatschappelijke veranderingen. Ontwikkelingsgericht onderwijs is een onderwijsconcept dat zich baseert op de uitgangspunten van Vygotsky en volgt de huidige maatschappelijke ontwikkelingen om antwoorden te zoeken en te geven op de hedendaagse problematiek.

Ze bevat ook componenten die we o.a. terugvinden in actieve leermethodes .

De ontwikkelingsgerichte visie

  • vertrekt vanuit de gedachte dat je kinderen niet alleen moet triggeren om te leren, maar dat je hen moet leren inzien wat ze leren, hen motivatie en vertrouwen geven.
  • ziet leerlingen als personen en neemt hen serieus. De leerkracht is hierin een meer dan belangrijk persoon die hen meeneemt en stuurt in een zone van naaste ontwikkeling.

Samen handelen en nadenken, moet leiden tot mensen die later actieve betrokken deelnemers worden in kleine en grote samenwerkingsverbanden en die op een creatieve en positief kritische manier hun bijdrage kunnen leveren.

KLEINSCHALIG

We kiezen bewust om een kleine schoolgemeenschap te zijn. Klasgroepen van maximum 20 kinderen zorgen ervoor dat leerlingen en leerkrachten echt fysieke en fysische ruimte krijgen tot leren.

 

CRE-ACTIEF

Leerlingen gaan samen met leerkrachten actief op zoek naar leerprocessen. Dit kan door zelfstandig werk maar ook door samen aan projecten te werken. De school is zo gelegen dat er ruimte is tot exploratie, maar we durven ook over de grenzen heen kijken.

Ook van ouders wordt betrokkenheid verwacht in de vorm van vervoer, toonmomenten, ..

 

ONTWIKKELINGSGROEPEN  VOOR KLEUTERS 

In de kleuterperiode verloopt de ontwikkeling van je kind op diverse snelheden. De ene is motorisch vooruit, de andere op taal,

Daarom kiezen we bij onze kleuters bewust voor een ontwikkelingsgroep. Hierdoor stimuleren en ondersteunen 3, 4 en 5 jarigen elkaar samen met de juf en zullen hun ontwikkelingskansen versterkt en vergroot worden. Voor de leerkracht is er meer ruimte om actief met één doelgroep bezig te zijn.