Ouders

De Bladwijzer heeft een actieve ouderwerking.

Ouders betrekken bij het schoolgebeuren is dan ook niet ongewoon in onze school. Zo is er een geëngageerd oudercomité, er zijn voorleesouders, een maandelijkse moedergroep, een verteltasteam.

Wil je aansluiten bij één van deze initiatieven, geef een seintje op het secretariaat of spreek één van de ouders aan.

!