BREDE SCHOOL ACTIVITEITEN

Onze school wil een brede ontwikkeling van leerlingen bewerkstelligen. Om dit mogelijk te maken willen we kinderen ook de mogelijkheid geven deel te nemen aan activiteiten die niet altijd of moeilijk bereikbaar zijn omdat ouders uit gaan werken.

Vandaar is de school op die manier uitgebouwd dat partners gebruik maken van de infrastructuur voor het aanbieden van extra naschoolse activiteiten.

Interesse in onze naschoolse activiteiten of wil u gebruik maken van onze infrastructuur? 

Neem dan contact op met de directie via  089/382644

!