Inschrijving & Capaciteit

Vanaf schooljaar 2013-2014 moeten alle basisscholen hun capaciteit op voorhand bepalen. Dat wil zeggen dat ze moeten aangeven voor hoeveel leerlingen er plaats is. Deze capaciteit kan jaarlijks wijzigen.

De Bladwijzer kiest bewust voor een kleinschalig project. Dit om onze onderwijskwaliteit voor alle kinderen te kunnen waarborgen. Hierdoor zijn onze inschrijvingen per geboortejaar of klas beperkt.

Het aantal kleuters dat ingeschreven kan worden in De Bladwijzer bedraagt 80. In de kleuterschool bepalen we de capaciteit per geboortejaar.

Het aantal leerlingen dat ingeschreven kan worden in het het lager onderwijs bedraagt 120.  
In de lagere school bepalen we de capaciteit per leerjaar. Dat betekent dat er in elk leerjaar maximum 20 leerlingen ingeschreven kunnen zijn.

Indien u hierover meer info wenst, kan u de school contacteren via info@debladwijzer.com

 

 

 

 

!

Afspraken inschrijvingsbeleid