snc02129

Lagere school

Zes leergroepen waarbij leerlingen leren en van elkaar leren.

In de lagere school  kiezen we bewust voor kleinschaligheid en streven we naar  maximum 21 kinderen per leerjaar.
Op deze manier garanderen we zowel fysieke als geestelijke ruimte voor de kinderen, waardoor we maximale ontplooi√Įngskansen kunnen bieden.


Coöperatief Leren
, waarbij kinderen in kleine groepen samenwerken en elkaar ondersteunen om samen een opdracht tot een goed einde te brengen, wordt zoveel mogelijk in elk leerjaar toegepast.
Hoekenwerk en contractwerk zijn leervormen waarvoor onze kinderen de nodige ruimte krijgen.
Ook hier zijn leerlingen actieve leerders. Door een ruim aanbod van activiteiten die buiten de klas doorgaan, gaan kinderen al explorerend en ontdekkend met mekaar en met de leerstof om.

Creativiteit, probleemoplossend denken wordt voortdurend gestimuleerd. En theorie wordt waar kan zoveel mogelijk in de praktijk getoetst.

Leerkrachten zijn voortdurend op zoek naar raakpunten tussen leerstof en realiteit om het levensecht leren zo optimaal mogelijk te realiseren.