Brede Zorg

Elk kind heeft recht op onderwijs in een omgeving waarin hij zich goed voelt.

De ontwikkelingsgerichte onderwijsvisie biedt ruime kansen aan brede zorg, en dit zowel voor kinderen die minder en meer begaafd zijn.

!