Voor- en Naschoolse Opvang

De Bladwijzer verzorgt ook voor- en naschoolse opvang in de school.

Hiervoor werken we samen met de Dienst  Onthaal Gezinnen.  
Fatma Yilmaz, en Sandra Mees nemen deze belangrijke taak op zich.

OPVANG IS ENKEL MOGELIJK NA (TELEFONISCHE) AFSPRAAK !

 

Maandag tot vrijdag : FATMA : 0476739023

Voorschoolse opvang :  07.30 tot 08.15

Naschoolse opvang : 15.15 tot 18.00 uur  en op woensdagnamiddag volgens overleg met Fatma

Voor lange opvang kan ook samengewerkt worden met Familia.